Datum Primatelj Mjesto Pošta OIB Iznos(€) Iznos(Kn) Vrsta rashoda Opis