Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13., 73/17., 14/19., 98/19.).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2022.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.



Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.12.2022. - 15.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.12.2022. - 15.12.2022.