Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini.

Opis savjetovanja: Programom javnih potreba za 2022. godinu Grad Varaždinske Toplice iskazuje svoje opredjeljenje za financiranje redovne djelatnosti, odnosno projekata i programa iz navedenih područja, temeljeno na pravima i obvezama iz zakona i podzakonskih akata, odlukama predstavničkih i izvršnih tijela za pojedina područja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.9.2022.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.9.2022. - 29.9.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.9.2022. - 29.9.2022.