Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju  prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za razdoblje od 2022. do 2028. godine. 

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Donošenje Strategije upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za razdoblje od 2022. do 2028. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Svetvinčenat čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Svetvinčenat bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za razdoblje od 2022. do 2028. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.02.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.1.2022. - 28.2.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

28.1.2022. - 28.2.2022.