Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od godinu dana koji se prvi put izrađuje. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.03.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
1 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.2.2020. - 27.3.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.2.2020. - 27.3.2020.