Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.

Opis savjetovanja: Ovim se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: Kodeks), uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: članovi Gradskog vijeća), način praćenja primjene ovoga Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama ovoga Kodeksa te druga pitanja koja su od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.09.2022.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.9.2022. - 29.9.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.9.2022. - 29.9.2022.