Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Legrad.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim  igralištima u vlasništvu Općine Legrad.

Opis savjetovanja: Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati stadione i igrališta te generirati zadovoljavanje javnih potreba u sportu, odnosno nogometu. Prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu u lipnju 2006. godine, sportske djelatnosti su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a razvoj sporta potiče se, između ostalog, izgradnjom i održavanjem sportskih građevina i financiranjem sporta sredstvima države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Legrad, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.11.2020. - 13.12.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

13.11.2020. - 13.12.2020.