Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Polača za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Polača za razdoblje od 2018. do 2022. godine je moguće pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Polača za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom utvrđeno je člancima 10. i 11. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Polača za razdoblje od 2018. do 2022. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od četiri godine. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Polača. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Polača čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Polača bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Polača za razdoblje od 2018. do 2022. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.03.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:

Molimo da se prijavite kako biste mogli komentirati prijava

Trajanje

8.2.2018. - 10.3.2018.

Izvješća