Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2022. godinu.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2022. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2022. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Bol, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14). 

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2022. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2021. godine.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.7.2021. - 7.8.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.7.2021. - 7.8.2021.