Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. do 2027. godine. godine je moguće pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Donošenje Strategije upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. do 2027. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Stubičke Toplice čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Stubičke Toplice bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. do 2027. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI ili slanjem popunjenog obrasca na adresu elektronske pošte: pravnik@stubicketoplice.hr 

Savjetovanje je otvoreno do: 25.02.2021.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 25.1.2021. - 25.2.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

25.1.2021. - 25.2.2021.