Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom utvrđeno je člancima 10. i 11. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od četiri godine. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci. Ovaj se dokument izrađuje prvi put.

Cilj ove Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje raspolaganje imovinom Općine Oprisavci čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Oprisavci bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.04.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 22.3.2017. - 21.4.2017.

Trajanje

22.3.2017. - 21.4.2017.