Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu.
Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.
Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu.
Opis savjetovanja: Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu kojeg je Grad Varaždinske Toplice u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.9.2022.
Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.9.2022. - 29.9.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.9.2022. - 29.9.2022.