Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u izradi Prijedloga URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA ROVANJSKA.

Tema savjetovanja je: Prethodno savjetovanje za izradu Prijedloga URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA ROVANJSKA

Opis savjetovanja: Savjetovanje služi u svrhu sudjelovanja zainteresirane javnosti u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa naselja Rovanjska, izradi Prijedloga za javnu raspravu. Tako izrađeni Prijedlog u daljnjem postupku prolazi javnu raspravu u kojoj će također biti omogućeno sudjelovanje zainteresirane javnosti. Moli se zainteresirana javnost da u ovoj fazi sudjeluje davanjem prijedloga, mišljenja,  ideja i sugestija za određivanje detaljnih uvjeta uređenja gradnje i urbanu preobrazbu područja obalnog pojasa naselja Rovanjska.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u izradi Prijedloga za javnu raspravu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA ROVANJSKA (LN, L, R3) - (UPU 2),  upisivanjem svojih prijedloga  na dolje predviđeno mjesto pod „KOMENTARI".

Savjetovanje je otvoreno do: 05.09.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedlogeStatus:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.8.2018. - 5.9.2018.

Trajanje

17.8.2018. - 5.9.2018.