Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2023. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2023. godini.

Opis savjetovanja: Programom javnih potreba za 2023. godinu Grad Varaždinske Toplice iskazuje svoje opredjeljenje za financiranje redovne djelatnosti, odnosno projekata i programa iz navedenih područja, temeljeno na pravima i obvezama iz zakona i podzakonskih akata, odlukama predstavničkih i izvršnih tijela za pojedina područja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2023. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2022.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 1.12.2022. - 15.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

1.12.2022. - 15.12.2022.