Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci.

Prijedlog Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci. Komunalno gospodarstvo temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta i kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gundinci, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.10.2022. - 27.11.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

28.10.2022. - 27.11.2022.