Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i  članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica, a koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Savjetovanje je otvoreno do 26.1.2022.


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.1.2022. - 26.1.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.1.2022. - 26.1.2022.