Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.

Tema savjetovanja je: Donošenje Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Grada Varaždinskih Toplica, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2022.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.12.2022. - 15.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.12.2022. - 15.12.2022.