Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Sikirevci, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Sikirevci i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Sikirevci. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.09.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:

Molimo da se prijavite kako biste mogli komentirati prijava

Trajanje

24.8.2020. - 23.9.2020.

Izvješća