Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2023. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Grad Varaždinske Toplice dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju lana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2022.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 24.11.2022. - 15.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

24.11.2022. - 15.12.2022.