Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od godinu. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Varaždinskih Toplica, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada. 

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.6.2022. - 23.7.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.6.2022. - 23.7.2022.