Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uređenju prometa na području Grada Kastva.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje

Tema savjetovanja je: donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Kastva.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području Grada Kastva, kao i mjere za njihovo provođenje. Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se sve javne ceste (autoceste, državne, županijske i lokalne) i ostale nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, parkirališta, pješački nogostupi, stepeništa i druge prometne površine koje su u funkciji kretanja ili mirovanja vozila i pješaka na području Grada Kastva.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju o Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.01.2019. godine


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
5 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 3.12.2018. - 2.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

3.12.2018. - 2.1.2019.

Izvješća