Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano za 2022. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano za 2022. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano za 2022. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Ližnjan - Lisignano, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine. 

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano za 2022. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Savjetovanje traje kraće od 30 dana kako bi se dokument mogao donijeti u zakonskom roku.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.11.2021. - 29.11.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.11.2021. - 29.11.2021.

Izvješća