Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u Javnom uvidu u donošenju Plana razvoja Općine Bol za razdoblje 2021- 2027. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana razvoja Općine Bol za razdoblje 2021- 2027. godine.

Opis savjetovanja: Plan razvoja je temeljni strateški dokument razvoja lokalne zajednice, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka jedinice lokalne samouprave.

Polazeći od razvojnih potreba, ali i potencijala jedinice lokalne samouprave, Planom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana razvoja Općine Bol za razdoblje 2021- 2027. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.12.2021.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.11.2021. - 12.12.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

12.11.2021. - 12.12.2021.