Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Maslenica - Vlačina.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Maslenica - Vlačina.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat Urbanističkog plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi Urbanističkog plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Urbanističkog plana uređenja

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Maslenica - Vlačina, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.05.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.4.2018. - 10.5.2018.

Trajanje

10.4.2018. - 10.5.2018.