Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu za razdoblje od godinu. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Varaždinskih Toplica, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2022.Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.10.2022. - 19.11.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

20.10.2022. - 19.11.2022.